Popis produktu GnoseMail

Architektura systému

GnoseMail je postaven na technologiích společnosti Microsoft a to .NET Framework ver. 3.5, Windows Communication Foundation, ASP.NET 2.0, AJAX a MS SQL. Jedná se o systém určený pro integraci s ostatními vnitropodnikovými aplikacemi a systémy. Tato integrace je díky technologii WCF velmi rychlá, spolehlivá, nezávislá na jednom komunikačním protokolu a snadno konfigurovatelná. (Více podrobností o technologii WCF naleznete na adrese http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731082.aspx). Architektura řešení systému GnoseMail je založena na konceptu vícevrstvé architektury jako intranetový systém. Toto řešení odděluje jednotlivé části systému do samostaných celků komunikujících mezi sebou na úrovni definovaných rozhraní.

Administartivní aplikace

GnoseMail disponuje vlastní administrativní aplikací sloužící k základním operacím správy e-mailů. Uživatelé (administrátoři) mají možnost vytváření nových typů e-mailů, správy jazykových mutací jednotlivých e-mailů, definovat adresáty pro jednotlivé e-maily, změnit způsob zpracování e-mailu atd. Z technického hlediska je administrativní aplikace jedním z klientů služby GnoseMail komunikující defaultně na protokolu named pipes. Jedná se o intranetovou aplikaci postavenou na technologii ASP.NET.

Integrace s ostatními systémy

Jak bylo zmíněno v sekci "Architektura systému", GnoseMail disponuje WCF rozhraním umožňující integraci s okolními systémy. Tato technologie výrazně zjednodušuje vývoj a údržbu systémů napojených na GnoseMail. WCF rozhraní poskytuje mimo jiné interoperabilitu s ne-WCF aplikacemi. Můžeme říci, že se jedná o systém disponující nejmodernější technologií podporující integraci s ostatními systémy nezávisle na technologii a platformě okolních systémů.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s produktem GnoseMail nás kontaktujte na e-mailové adrese gnosetronics@gnosetronics.cz

GnoseMail podmenu

Rychlý kontakt

Kanceláře společnosti:
Gnosetronics
Ing. David Kopelent
Ovčárecká 333
280 00 Kolín V

tel: 605 17 33 22
e-mail: gnosetronics@gnosetronics.cz www: http://gnosetronics.cz

Copyright © 2010 vlevo">Copyright © 2010 Gnosetronics. All rights reserved.

Vytvořil: Vítězslav Němec .net / webdesign, tvorba www